Χρηματοδότησε τις σπουδές σου άμεσα

Θέλεις να σπουδάσεις στην Ευρώπη χωρίς ανησυχία για τον οικονομικό παράγοντα;

Κλείσει μια σύντομη συνέντευξη με εκπρόσωπο της FINS, στο πλαίσιο των Spot Admissions της EDMUNDO, στις 18 Ιουλίου!

Θα μπορέσεις να υποβάλεις αίτηση για το δάνειο επιτόπου, ώστε λάβεις τα χρήματα που χρειάζεται για να σπουδάσεις στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεσαι εγγυητή, απόδειξη εισοδήματος ή κάποιο άλλο είδος εγγύησης!

Λαμβάνεις το δάνειο αν απλά έχεις γίνεις δεκτός/ή σε πανεπιστήμιο

Δεν χρειάζεσαι απόδειξη εισοδήματος

Δεν χρειάζεσαι εγγυητή

Μπορείς να καλύψεις κάθε είδους έξοδο κατά τη διάρκεια των σπουδών σου

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Σου προσφέρουμε ακριβώς το ποσό που χρειάζεσαι, αναλόγως με τις μηνιαίες οικονομικές σου ανάγκες, ώστε να αποφύγεις τον υπερδανεισμό και τις σπατάλες. Επιπλέον, ο τόκος που θα πληρώσεις αφορά μόνο το ποσό που θα χρησιμοποιήσεις, όχι το συνολικό ποσό για το οποίο θα αιτηθείς. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε δύσκολες καταστάσεις, μπορούμε να παύσουμε προσωρινά την αποπληρωμή του δανείου. Θα κάνουμε επίσης ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σε βοηθήσουμε να ανακάμψεις όσο το δυνατόν πιο άμεσα. 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟ

Το τελικό πλάνο του δανείου σου είναι πάντοτε προσαρμοσμένο στο budget και τις ρελιστικές σου ανάγκες, για να αποφύγεις τις σπατάλες, τον υπερδανεισμό και αχρείαστες χρεώσεις. 

Η FINS είναι ένα μη-τραπεζικό οικονομικό ίδρυμα, μέρος του ομίλου της EDUCATIVA και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.