Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Ιούλιος 1, 2021.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Educativa
Str Semilunei 4-6
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@educativa.ro
Τηλέφωνο: Αριθμός τηλεφώνου: 0753 055 534

1. Γενικά

We are not willing or obliged to participate in dispute resolution procedures before a consumer arbitration board.

2. Für deutschsprachige Besucher:

elGreek