Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις Ιούλιος 1, 2021.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

Educativa
Str Semilunei 4-6
Ρουμανία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
Αριθμός τηλεφώνου: 0753 055 534

1. Γενικά

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.